• Podgląd obrazu ze skanera na żywo

 • Możliwość dodawania adnotacji na preparatach

 • Kilku specjalistów może jednocześnie oglądać preparat i komunikować się za pomocą czatu lub głosowo

 • Możliwość przeglądania do 4 preparatów jednocześnie

 • Płynnie zmieniające się powiększenie dzięki zastosowaniu obiektywów od 2x do 40x

 • Autofokus

 • Intuicyjne narzędzie do tworzenia raportów z badań

 • Osobny raport dla każdego przypadku

 • Możliwość dodania wybranych elementów preparatu do raportu jako zdjęcia

 • Po zapisaniu raport dostępny jest jako plik PDF, który zawiera podstawowe dane o przypadku oraz link do sesji

 • Automatyczne zapisywanie raportów w systemie szpitalnym

 • Zdalne zarządzanie sesjami

 • Możliwość zaproszenia specjalisty do analizy konkretnego przypadku

 • Technik może przygotować sesję dla lekarza, który może skupić się na ocenie preparatu

 • Możliwość filtrowania listy sesji przez co łatwo można znaleźć archiwalne badanie

 • Zarządzanie użytkownikami

 • Zarządzanie skanerami

 • Przypisywanie domyślnych użytkowników do skanerów

 • Możliwość przeprowadzenia testu połączenia pomiędzy systemem, a skanerem

 • Dostęp do logów systemu

KORZYŚCI

 • Możliwość wykonania pełnej diagnostyki przez patologa znajdującego się poza szpitalem

 • Skrócenie czasu oczekiwania na wynik badania histopatologicznego do kilku minut

 • Szczególne przypadki mogą być konsultowane natychmiastowo ze specjalistami z całego świata

 • Możliwość analizowania preparatu przez kilku specjalistów jednocześnie

 • Szybszy dostęp do diagnozy po sporządzeniu preparatu

 • Możliwość badań śródoperacyjnych

 • Specjalista przeprowadza analizę preparatu z dowolnego miejsca, przy użyciu zwykłej przeglądarki internetowej

 • Intuicyjna obsługa systemu, bez potrzeby odbywania szkoleń

 • Prosty system do tworzenia raportów z badania

 • Raport z badania jest automatycznie zapisywany w systemie szpitalnym

 • Lekarz może konsultować analizę z kilkoma innymi specjalistami równocześnie

 • Biblioteka umożliwia dostęp do historii choroby

 • Skrócony czas oczekiwania na konsultację lekarską (w przypadku braku patomorfologa w szpitalu można zlecić badanie w czasie rzeczywistym lekarzowi z innego miasta lub innego kraju)

 • Skrócenie oczekiwania na wynik badania histopatologicznego z tygodnii do MINUT

 • Przyspieszenie całego procesu diagnostycznego

 • Możliwość wielostronnej konsultacji przy jednoczesnym udziale kilku specjalistów z różnych lokalizacji

 • Możliwość wykonywania badań śródoperacyjnych, w przypadku braku patomorfologa w szpitalu

 • Dostęp do historii choroby zgromadzonej w bibliotece