Omnividi to nowy typ skanera histopatologicznego, który umożliwia przeprowadzenie diagnostyki online.

KORZYŚCI

 • Możliwość wykonania pełnej diagnostyki przez patologa znajdującego się poza szpitalem

 • Skrócenie czasu oczekiwania na wynik badania histopatologicznego do kilku minut

 • Szczególne przypadki mogą być konsultowane natychmiastowo ze specjalistami z całego świata

 • Możliwość analizowania preparatu przez kilku specjalistów jednocześnie

 • Szybszy dostęp do diagnozy po sporządzeniu preparatu

 • Możliwość badań śródoperacyjnych

 • Specjalista przeprowadza analizę preparatu z dowolnego miejsca, przy użyciu zwykłej przeglądarki internetowej

 • Intuicyjna obsługa systemu, bez potrzeby odbywania szkoleń

 • Prosty system do tworzenia raportów z badania

 • Raport z badania jest automatycznie zapisywany w systemie szpitalnym

 • Lekarz może konsultować analizę z kilkoma innymi specjalistami równocześnie

 • Biblioteka umożliwia dostęp do historii choroby

 • Skrócony czas oczekiwania na konsultację lekarską (w przypadku braku patomorfologa w szpitalu można zlecić badanie w czasie rzeczywistym lekarzowi z innego miasta lub innego kraju)

 • Skrócenie oczekiwania na wynik badania histopatologicznego z tygodnii do MINUT

 • Przyspieszenie całego procesu diagnostycznego

 • Możliwość wielostronnej konsultacji przy jednoczesnym udziale kilku specjalistów z różnych lokalizacji

 • Możliwość wykonywania badań śródoperacyjnych, w przypadku braku patomorfologa w szpitalu

 • Dostęp do historii choroby zgromadzonej w bibliotece

JAK TO DZIAŁA?

Technik znajdujący się w szpitalu przygotowuje preparaty i umieszcza szkiełka w skanerze.

Tacka deponowana w Omnividi może pomieścić 8 preparatów, umożliwiając lekarzowi zdalny dostęp do ich wysokiej jakości obrazów mikroskopowych.

Technik przygotowujący sesję diagnostyczną i wybiera odpowiednią osobę (lub osoby) spośród lekarzy patologów dostępnych w systemie.

Lekarz otrzymuje wiadomość o możliwości analizy nowych preparatów. Może podjąc dezycję o zaproszeniu do konsultacji dowolnej liczby specjalistów.

Lekarz łączy się zdalnie ze skanerem i analizuje bądź archiwizuje skany preparatów.

Dzięki temu, że dostęp do Omnividi odbywa się przez przeglądarkę internetową, lekarz może analizować próbki lub je skanować do późniejszego zdiagnozowania z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu.

W razie potrzeby lekarz może zaprosić innych specjalistów do konsultacji online.

Zdalnie sterując mikroskopem obserwują jednocześnie ten sam wycinek tkanki i mogą go wspólnie analizować. Współpraca może się odbywać poprzez czat tekstowy lub wbudowany czat audio.

Kończąc diagnozę lekarz tworzy w systemie raport z badania. 

Nie tracąc dostępu do próbek, lekarz na bieżąco może go uzupełniać, wypełniając wcześniej zdefiniowane sekcje oraz dodając zdjęcia badanych tkanek.